Magyar elbeszélők

Elbeszélő- és novelláskötet ajánlatunk:

A tengerszem tundere Jókai Mór

A tengerszem tündére


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 224
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Ízelítő: Jókai Mór (1825-1904)
E nagy, veszélyes mező színén apróbb, nagyobb tavacskák láthatók, némelyik alig szélesebb, mint egy közönséges kád, s ha valaki a túlsó hegy ormáról letekint e barna-zöld mezőre, úgy tetszik neki, mintha száz meg száz ragyogó, kék szem nézne fel onnan, csalfán integetve felé. ... Olvasd tovább... ... Jobb azt csak messziről nézni. Túl az erdőn, túl a hegyen, egy mélyebb völgy teknőjében fekszik, óriás hegyektől körülvéve a Szent Anna-tó: csendes, mély tengerszem, körülszegve sötétzöld fenyőkkel. Olyan csendes, olyan hangtalan minden körül, mintha most merült volna fel a tenger alól az egész tájék. Pedig mennyi történt itten!

A nagyenyedi ket fuzfa Jókai Mór

A nagyenyedi két fűzfa


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 176
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető

Bemutató: Jókai Mór (1825-1904)
Felvinc és Enyed között egy kis bérci patak vágja keresztül az utat, melyen most tartós kőhíd van építve. A híd mellett kétfelől a patak oldalában emelkedik két roppant fűzfa, és ezen két fűzfának históriai emléke van. ... Olvasd tovább... ... Hét emberivadék látta azokat felnőni, s ivadékról ivadékra szállt a történet, s máig is úgy emlékeznek arra, mintha csak a mi életünkben történt volna... (...) Es ezen történetnek száz és ötven esztendeje immár, s a két fűzfa folyvást zöldül a víz medrében. Hajdan a kollégium kényelmes mulatólakot épített e fűzfákhoz, hova kijártak szép nyári napokban a tanulók, elmondva egymásnak a regét a két fűzfáról, s elénekelve, hogy: „Erős várunk nekünk az Isten!”

Titulasz bankoja Móra Ferenc

Titulász bankója


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 224
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Bemutató: Móra Ferenc (1879-1934)
A kötet az író elbeszéléseit, meséit tartalmazza. Hat fejezete a magyar történelem hősi korszakából meríti témáját. A Rege a csodaszarvasról eredetmondákat: Hunor és Magyar, Attila és Csaba királyfi, továbbá ... Olvasd tovább... ... a honfoglalás történetét dolgozza fel. A következő fejezet címadó meséje (Hunyadi kardja) a Mátyás királyról szóló történetek bevezetője. A továbbiak az országot járó álruhás királynak a néppel való találkozásáról szólnak, hirdetve, hogy az igazság végül is győzedelmeskedik. A kötet címadó meséje, a Titulász bankója köré gyűjtött történetek az 1948-49-es szabadságharc idejéből valók, a forradalom eseményeit idézik fel.

Het krajcar Móricz Zsigmond

Hét krajcár


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 176
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Móricz Zsigmond (1879-1942)
„A magyar novellának a század első évtizedében számos jeles művelője volt, de igazán maradandót kevesen alkottak. Móricz a realizmus talaján maradva fogalmazta újjá a novella műfajának klasszikus formáját. ”... Olvasd tovább... ... „... Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni.
Nemcsak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. (...)
És az is igaz, hogy soha már én e jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségem e pár esztendejében.
Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből. (...) ”

Margitka alma Karinthy Frigyes

Margitka álma


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 224
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Karinthy Frigyes (1887-1937)
Karinthy maga mondta, hogy minden műfajban alkotott maradandót. Sokarcúsága – egyszerre volt humorista, drámaíró, költő és természettudós – novellistaként mutatkozik meg leginkább. A mindenséget meghódítani akaró ... Olvasd tovább... ... Karinthynak többnyire irodalmi karikatúráit ismeri az olvasóközönség, de életműve ennél jóval tartalmasabb és sokrétűbb. E kötetben – a teljesség igénye nélkül – a rövid műfajok nagymesterének novelláiból találnak egy kis ízelítőt.

A nehai barany Mikszáth Kálmán

A néhai bárány


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 176
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ízelítő: Mikszáth Kálmán (1847-1910)
„- Bácsi! - szólt csengő szelíd hangon. - Adja vissza a bárányomat!
A tanácsbeliek összenéztek. Kié vajon ez a szép, szomorú arcú leányka?... Olvasd tovább... ... - Adja vissza a bárányomat! - ismétlé, s a vékony gyermeki hang úgy süvített a levegőben, mint egy parittyakő.
Sós Pál odanézett fanyarul, azután megigazította hátul palócosan fésűre fogott deres haját, s nyájasan kérdé:
- Miféle bárányodat, fiacskám?
- Az én Cukri bárányomat, a két fekete folttal a hátán, piros pántlikával a nyakában. De hiszen tudja maga nagyon jól...”

A mindentudo kalap Gárdonyi Géza

A mindentudó kalap


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 176
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ízelítő: Gárdonyi Géza (1863-1922)
„Volt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű fekete kalapja. Sokszor meséltek róla. Azt mondták, hogy aki azt a kalapot a fejére teszi, mindent tud. ... Olvasd tovább... ... Lám, nagyapó is milyen okos: mindenhez ért: tud olvasni az újságból; szépen szóló fűzfasípot farag; malmot csinál a papirosból, sőt azt is meg tudja mondani, hogy hányat mutat az óra.”