Corvin mesetár

Egyszer volt, hol nem volt...

Elso mesebongeszom

Első meseböngészőm


Formátum: A5
Oldalszám: 72
Megrendelhető webboltunkban!

Kukkints bele!

Meseszarnyon

Meseszárnyon


Formátum: A5
Oldalszám: 128
Megrendelhető webboltunkban!

Kukkints bele!

Kinai regevilag Csire Gabriella

Kínai regevilág


Formátum: A5        
Oldalszám: 272
Megrendelhető webboltunkban!

Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány

Bemutató: A Kínai regevilág huszonöt regét és egy mitikus fogantatású meseregényt ölel fel Csire Gabriella átdolgozásában. A kötet egységes rendszerbe foglalja a kínaiak több ezer éves múltba gyökerező regevilágát.
Az időrendi sorrendbe szedett mesék, mondák és mítoszok sorát a szóbeli hagyományok éltette teremtésmítoszok nyitják. Az ősi regék folytatásaként az évszázadok folyamán keletkezett eredetmagyarázó mesékkel, mondákkal és átváltozás-történetekkel ismerkedhetünk meg. ... Olvasd tovább... ... A hegyek, folyamok és égitestek eredetmagyarázatait a Kr. e. 3. évezred elején megjelenő kultúrhéroszok, a pusztító árvizekkel és aszállyal szembeszegülő, jólétért küzdő, eszményített császárok – Jao, Sun, Nagy Jü – és a Héraklészhez hasonlítható mennyei íjász kalandos történetei követik. A Sang-kortól ( Kr. e. 18-11. sz.), az első bizonyított dinasztia idejétől követhetjük nyomon a hősök historizálásával ellentétes folyamatot, a történelmi személyiségek mondahősökké alakulását a megtörtént eseményekhez, neves kormányzók, miniszterek, fejedelmek és császárok tetteihez fűződő fantasztikus mesékben. Elkülönülő csoportot alkotnak a halhatatlanság témájára épülő, csodás elemekben bővelkedő mítoszok és mesék. Az örök élet utáni vágyból sarjadt regék világában a csúcspontot a késő népi mitológia népszerű állathőséhez, a majomkirályhoz fűződő izgalmas történet jelenti. Kötetünket Vu Cseng-en 16. századi regényének, a Nyugati utazásnak a nyomán készült, tíz fejezetből álló meseregény zárja, A nagyravágyó kőmajom.
A kínai képzőművészet klasszikus alkotásainak a reprodukciói illusztrálják a kötetet, a mítoszokhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó ecsetrajzok, metszetek, tekercsképek és szobrok. Csire Gabriella hasznos Név- és tárgymutatója, valamint a sajátos hitvilág és a kötetbe válogatott regék magyarázatára vállalkozó utószava (A kínai mitológia főbb vonásai) az olvasó útbaigazítását hivatott elősegíteni.

A kis herceg Antoine de Saint-Exupéry

A kis herceg


Formátum: A5        
Oldalszám: 112
Megrendelhető webboltunkban!

Ismertető: Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)
francia prózaíró népszerű regényei a pilóták mindennapjaiba nyújtanak betekintést. Világsikerét azonban meseregényének, A kis hercegnek köszönheti. A költői szépségű mese a szaharai sivatagban kényszerleszállást végző pilóta-író és a ... Olvasd tovább... ... képzeletbeli kisbolygóról Földünkre látogató fiúcska találkozásából szökkent szárba. Az aranyhajú kis herceg kíváncsiskodása és történetkéi tartják a lelket a pilótában, akinek addig kell megjavítania a gépet, amíg nem fogy ki az ivóvize. A kisfiú saját tűzhányóiról, majomkenyérfáiról, szeszélyes rózsájáról és arról mesél, hogy a környező kisbolygókat uraló felnőttek saját magukkal, munkamániájukkal és szereplésvágyukkal vannak elfoglalva. De bolygónkon arra is rátalál, amire vágyott. A jóság, az egymásra áldozott idő, a megértő türelem, a felelősségvállaló szeretet az élet legnagyobb kincse – teszi el a legfőbb tanulságot. A pilótának sikerül végül helyrehozott gépén hazaszállnia, és megértenie, hogy a gyermeki látásmód adományait felnőttként is meg kell tartani. Helyezzük mi is könyvespolcunkra Saint-Exupéry e gyermekekhez és felnőttekhez egyaránt szóló remekművét, A kis herceget!

Csilicsali Móra Ferenc

Csilicsali Csalavári Csalavér


Formátum: A5        
Oldalszám: 192
Megrendelhető webboltunkban!

Ismertető: Valamikor egyszerűen rókának hívták. De mikor háztulajdonos lett, akkor megváltoztatta a nevét. Most Csilicsali Csalavári Csalavérnak nevezi magát. Biz őkelme azért változtatta meg a nevét, mert róka korában annyi rossz fát tett a tűzre, hogy úgy ismerte már mindenki, mint a roszz pénzt. Aztán meg csak urasabban is hangzott ez az új név, mint a régi. Ismerd meg te is a ravaszságáról messze földön híres Csilicsali Csalavári Csalavért!

MAcko ur Sebők Zsigmond

Mackó úr újabb utazásai


Formátum: A5  
Oldalszám: 256  
Megrendelhető webboltunkban!

Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány

Ismertető: A Sebők Zsigmond legnagyobb sikert elért művei a Mackó-történetek. Az ügyetlen és kissé bárdolatlan Mackó úr különböző tapasztalatokat szerez az emberek között, miközben jelleme változik, fejlődik. ... Olvasd tovább... ... Noha 100 éve íródtak, ma is három-négy nemzedéknek nyújthatnak közös élményt, szárnyalásra késztetik a gyermeki fantáziát. A kötet, mind tartalmában, mind küllemében arra törekszik, hogy igazi értéket helyezzen az olvasók kezébe – már kisgyermekkortól.

MAcko ur Sebők Zsigmond

Mackó úr útnak indul


Formátum: A5  
Oldalszám: 256  
Megrendelhető webboltunkban! Kukkints a könyvbe

Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány

Ismertető: A Sebők Zsigmond legnagyobb sikert elért művei a Mackó-történetek. Az ügyetlen és kissé bárdolatlan Mackó úr különböző tapasztalatokat szerez az emberek között, miközben jelleme változik, fejlődik. ... Olvasd tovább... ... Noha 100 éve íródtak, ma is három-négy nemzedéknek nyújthatnak közös élményt, szárnyalásra késztetik a gyermeki fantáziát. A kötet, mind tartalmában, mind küllemében arra törekszik, hogy igazi értéket helyezzen az olvasók kezébe – már kisgyermekkortól.

A didergo baglyok Pósa Lajos

A didergő baglyok


Formátum: A4        
Oldalszám: 400
Megrendelhető webboltunkban!
Megjelenését támogatta: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
és a Communitas Alapítvány

Ismertető: Pósa Lajos (1850-1914)
„Verseiben, gyermeklapjában és abban a hatalmas arányú ifjúsági irodalomban, melyet megteremtett, soha, egyetlen pillanatra se tévesztette szem elől törekvései célját, hogy a gyermeklelket, ameddig csak lehetséges, ameddig ... Olvasd tovább... ... az élet brutalitásai megengedik, megtartsa a tisztaság érintetlen erkölcsében, hogy az elválaszthatatlanul forrjon össze lelkével, és mint acélvért védelmezze a rossz és a rút minden kísértése és csábítása ellen, és megtartsa ideáljai kemény akaratú bajnokának, végig az élet változatain és fordulatain. Szent élethivatás, mely a költészet gyöngédségeiből és finomságaiból sziklavárakat és ércfalú arzenálokat épít: virágtemplomokat a lélek eszményeinek, a teremtett világ szépségeinek. Nemzedékről nemzedékre átszálló örök tradíciót. Pósa Lajos ennek a tradíciónak, vagyis a nemzeti hitnek rajongója, költője, apostola. Költészetében a magyar lélek bája mosolyog: az egyszerűség és őszinteség. Költészetének három fő-fő irányában: gyermekverseiben, csapongó dalaiban és hazafias tárgyú verseiben ugyanaz a harmonikus magyar szellem játszik és lángol. Pósa: a magyar lélek költészete, s a nemzetet a maga lelkétől különválasztani nem lehet. A nemzet addig él, ameddig a lelke, szelleme, költészete. Ameddig Pósa. A világ szörnyű zűrzavarában ájult volt ez a lélek is; most felébredt, vagy feltámadt. Az idők távlatában tisztán láthatjuk annak a léleknek a nemességét s benne Pósa tiszta költészetének szépségeit: a nagy kincset, melynek nemzetnevelő erejével a magyarságot megajándékozta.”
(Lőrinczy György)

Vilaglatott egerke Kányádi Sándor

Világlátott egérke


Formátum:22,5x21,8        
Oldalszám: 96
Megrendelhető webboltunkban!

A szarnyas kiralyfi Benedek Elek

A szárnyas királyfi


Formátum: A4        
Oldalszám: 64
Megrendelhető webboltunkban!

Ízelítő: Bendek Elek (1859-1929)
„Hát csakugyan úgy lett, ahogy a szárnyas királyfi kívánta: visszavitték a toronyba, ott összekötözték a királykisasszonnyal, s ledobták a toronyból. Le ám, csakhogy nem estek a földre, mert a királyfi szárnyát elfelejtették lekötni, s ahogy ... Olvasd tovább... ... lelökték az ablak párkányáról, kieresztette a szárnyát, felszállott a magas levegőégbe, s repült a királykisasszonnyal, mint a gondolat, még annál is sebesebben.”