Corvin mesetár

Egyszer volt, hol nem volt...

Elso mesebongeszom

Első meseböngészőm


Formátum: A5
Oldalszám: 72
Ára: 6,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Kukkints bele!

Meseszarnyon

Meseszárnyon


Formátum: A5
Oldalszám: 128
Ára: 12,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Kukkints bele!

Kinai regevilag Csire Gabriella

Kínai regevilág


Formátum: A5         Oldalszám: 272
Ára: 22,50 lej (+ postaköltség)

Megrendelhető!

Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány

Bemutató: A Kínai regevilág huszonöt regét és egy mitikus fogantatású meseregényt ölel fel Csire Gabriella átdolgozásában. A kötet egységes rendszerbe foglalja a kínaiak több ezer éves múltba gyökerező regevilágát.
Az időrendi sorrendbe szedett mesék, mondák és mítoszok sorát a szóbeli hagyományok éltette teremtésmítoszok nyitják. Az ősi regék folytatásaként az évszázadok folyamán keletkezett eredetmagyarázó mesékkel, mondákkal és átváltozás-történetekkel ismerkedhetünk meg. ... Olvasd tovább... ... A hegyek, folyamok és égitestek eredetmagyarázatait a Kr. e. 3. évezred elején megjelenő kultúrhéroszok, a pusztító árvizekkel és aszállyal szembeszegülő, jólétért küzdő, eszményített császárok – Jao, Sun, Nagy Jü – és a Héraklészhez hasonlítható mennyei íjász kalandos történetei követik. A Sang-kortól ( Kr. e. 18-11. sz.), az első bizonyított dinasztia idejétől követhetjük nyomon a hősök historizálásával ellentétes folyamatot, a történelmi személyiségek mondahősökké alakulását a megtörtént eseményekhez, neves kormányzók, miniszterek, fejedelmek és császárok tetteihez fűződő fantasztikus mesékben. Elkülönülő csoportot alkotnak a halhatatlanság témájára épülő, csodás elemekben bővelkedő mítoszok és mesék. Az örök élet utáni vágyból sarjadt regék világában a csúcspontot a késő népi mitológia népszerű állathőséhez, a majomkirályhoz fűződő izgalmas történet jelenti. Kötetünket Vu Cseng-en 16. századi regényének, a Nyugati utazásnak a nyomán készült, tíz fejezetből álló meseregény zárja, A nagyravágyó kőmajom.
A kínai képzőművészet klasszikus alkotásainak a reprodukciói illusztrálják a kötetet, a mítoszokhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó ecsetrajzok, metszetek, tekercsképek és szobrok. Csire Gabriella hasznos Név- és tárgymutatója, valamint a sajátos hitvilág és a kötetbe válogatott regék magyarázatára vállalkozó utószava (A kínai mitológia főbb vonásai) az olvasó útbaigazítását hivatott elősegíteni.

A kis herceg Antoine de Saint-Exupéry

A kis herceg


Formátum: A5         Oldalszám: 112
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ismertető: Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)
francia prózaíró népszerű regényei a pilóták mindennapjaiba nyújtanak betekintést. Világsikerét azonban meseregényének, A kis hercegnek köszönheti. A költői szépségű mese a szaharai sivatagban kényszerleszállást végző pilóta-író és a ... Olvasd tovább... ... képzeletbeli kisbolygóról Földünkre látogató fiúcska találkozásából szökkent szárba. Az aranyhajú kis herceg kíváncsiskodása és történetkéi tartják a lelket a pilótában, akinek addig kell megjavítania a gépet, amíg nem fogy ki az ivóvize. A kisfiú saját tűzhányóiról, majomkenyérfáiról, szeszélyes rózsájáról és arról mesél, hogy a környező kisbolygókat uraló felnőttek saját magukkal, munkamániájukkal és szereplésvágyukkal vannak elfoglalva. De bolygónkon arra is rátalál, amire vágyott. A jóság, az egymásra áldozott idő, a megértő türelem, a felelősségvállaló szeretet az élet legnagyobb kincse – teszi el a legfőbb tanulságot. A pilótának sikerül végül helyrehozott gépén hazaszállnia, és megértenie, hogy a gyermeki látásmód adományait felnőttként is meg kell tartani. Helyezzük mi is könyvespolcunkra Saint-Exupéry e gyermekekhez és felnőttekhez egyaránt szóló remekművét, A kis herceget!

Csilicsali Móra Ferenc

Csilicsali Csalavári Csalavér


Formátum: A5         Oldalszám: 192
Ára: 15,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ismertető: Valamikor egyszerűen rókának hívták. De mikor háztulajdonos lett, akkor megváltoztatta a nevét. Most Csilicsali Csalavári Csalavérnak nevezi magát. Biz őkelme azért változtatta meg a nevét, mert róka korában annyi rossz fát tett a tűzre, hogy úgy ismerte már mindenki, mint a roszz pénzt. Aztán meg csak urasabban is hangzott ez az új név, mint a régi. Ismerd meg te is a ravaszságáról messze földön híres Csilicsali Csalavári Csalavért!

MAcko ur Sebők Zsigmond

Mackó úr újabb utazásai


Formátum: A5   Oldalszám: 256   Ára: 19,00 lej (+ postaköltség)
Oldalszám: 256 + CD   Ára: 25,00 lej (+ postaköltség)»»» Részletek A könyvben olvasható mesék CD-ről is lejátszhatók, meghallgathatók.
Ez az ár akkor érvényes, ha a CD-re is igényt tart. Ebben az esetben a megrendelőszelvényen válassza a CD-s címet.


Megrendelhető!

Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány

Ismertető: A Sebők Zsigmond legnagyobb sikert elért művei a Mackó-történetek. Az ügyetlen és kissé bárdolatlan Mackó úr különböző tapasztalatokat szerez az emberek között, miközben jelleme változik, fejlődik. ... Olvasd tovább... ... Noha 100 éve íródtak, ma is három-négy nemzedéknek nyújthatnak közös élményt, szárnyalásra késztetik a gyermeki fantáziát. A kötet, mind tartalmában, mind küllemében arra törekszik, hogy igazi értéket helyezzen az olvasók kezébe – már kisgyermekkortól.

MAcko ur Sebők Zsigmond

Mackó úr útnak indul


Formátum: A5   Oldalszám: 256   Ára: 19,00 lej (+ postaköltség)
Oldalszám: 256 + CD   Ára: 25,00 lej (+ postaköltség)»»» Részletek A könyvben olvasható mesék CD-ről is lejátszhatók, meghallgathatók.
Ez az ár akkor érvényes, ha a CD-re is igényt tart. Ebben az esetben a megrendelőszelvényen válassza a CD-s címet.


Megrendelhető! Kukkints a könyvbe

Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány

Ismertető: A Sebők Zsigmond legnagyobb sikert elért művei a Mackó-történetek. Az ügyetlen és kissé bárdolatlan Mackó úr különböző tapasztalatokat szerez az emberek között, miközben jelleme változik, fejlődik. ... Olvasd tovább... ... Noha 100 éve íródtak, ma is három-négy nemzedéknek nyújthatnak közös élményt, szárnyalásra késztetik a gyermeki fantáziát. A kötet, mind tartalmában, mind küllemében arra törekszik, hogy igazi értéket helyezzen az olvasók kezébe – már kisgyermekkortól.

Pikk-pakk Csire Gabriella

Pikk-pakk lámpa

Turpi meséi

Formátum: 20x21 cm   Oldalszám: 32
Ára: 45,00 lej (+ postaköltség)

Megjelenését támogatta: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Nincs a készleten! Kukkints a könyvbe

Ismertető: A Pikk-pakk lámpa a szerző legkedvesebb mesehősének a történeteit tartalmazza. Turpi, az óvodás korú kisfiú, mindenre rácsodálkozik, amit a felnőtt észre sem vesz. Tudni szeretné, hogy mire való a pénz, miként juthatna el a világ végére, de ... Olvasd tovább... ... arra is választ keres, hogy mi az a „semmi”, és miért kíséri őt léptennyomon az a furcsa valami, ami nem más, mint a saját árnyéka. Turpi világában életre kelnek a tárgyak, megszólalnak a játékok, és jelen vannak a szülők meg a játszótársak. Ebben a világban érti egymást a gyermek, a csillag, az állat, a növény. Érti egymást és mesél.
Olvassuk fel, játsszuk le vagy hallgassuk meg a szerző hangján megszólaló, kisgyermekeknek írt meséket!


Csire Gabriella, a romániai magyar gyermek- és ifjúsági irodalom jeles képviselője, Marosújváron született 1938. április 21-én.
Kolozsváron, a Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát 1959-ben. Szerkesztői és újságírói tevékenységével párhuzamosan bontakozott ki írói munkássága. Első kötete 1969-ben jelent meg, azóta közel ötven könyve látott napvilágot. Gyermekekhez szóló meséi, karcolatai, szín-darabjai és meseregényei mellett mondákat, mítoszokat és eposzátdolgozásokat tartalmazó művei is nagy népszerűségnek örvendenek.

A didergo baglyok Pósa Lajos

A didergő baglyok


Formátum: A4         Oldalszám: 400
Ára: 29,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!
Megjelenését támogatta: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
és a Communitas Alapítvány

Ismertető: Pósa Lajos (1850-1914)
„Verseiben, gyermeklapjában és abban a hatalmas arányú ifjúsági irodalomban, melyet megteremtett, soha, egyetlen pillanatra se tévesztette szem elől törekvései célját, hogy a gyermeklelket, ameddig csak lehetséges, ameddig ... Olvasd tovább... ... az élet brutalitásai megengedik, megtartsa a tisztaság érintetlen erkölcsében, hogy az elválaszthatatlanul forrjon össze lelkével, és mint acélvért védelmezze a rossz és a rút minden kísértése és csábítása ellen, és megtartsa ideáljai kemény akaratú bajnokának, végig az élet változatain és fordulatain. Szent élethivatás, mely a költészet gyöngédségeiből és finomságaiból sziklavárakat és ércfalú arzenálokat épít: virágtemplomokat a lélek eszményeinek, a teremtett világ szépségeinek. Nemzedékről nemzedékre átszálló örök tradíciót. Pósa Lajos ennek a tradíciónak, vagyis a nemzeti hitnek rajongója, költője, apostola. Költészetében a magyar lélek bája mosolyog: az egyszerűség és őszinteség. Költészetének három fő-fő irányában: gyermekverseiben, csapongó dalaiban és hazafias tárgyú verseiben ugyanaz a harmonikus magyar szellem játszik és lángol. Pósa: a magyar lélek költészete, s a nemzetet a maga lelkétől különválasztani nem lehet. A nemzet addig él, ameddig a lelke, szelleme, költészete. Ameddig Pósa. A világ szörnyű zűrzavarában ájult volt ez a lélek is; most felébredt, vagy feltámadt. Az idők távlatában tisztán láthatjuk annak a léleknek a nemességét s benne Pósa tiszta költészetének szépségeit: a nagy kincset, melynek nemzetnevelő erejével a magyarságot megajándékozta.”
(Lőrinczy György)

Totya, a varosi galamb Schönberg Éva

Totya, a városi galamb


Formátum: B5         Oldalszám: 80
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Ismertető: Akár minden gyermek ha kitekint szobája ablakán, elsétál a közeli parkba, tanúja lehet hőseink: Totya, Turbi, Murnyó kalandjainak. Ebben a könyvben, Schönberg Éva jól ismert színes, zamatos stílusával, ... Olvasd tovább... ... mai gyerekek kifejezésmódjához közel álló nyelvezetet használva, tanulságos mesékkel köszönti a gyerekeket az iskolaév elején. Változatos és nem utolsósorban humoros szituációkba kavarodó hőseink kalandjait Shönberg Gréti illusztráció teszik látványosabbá.

Vilaglatott egerke Kányádi Sándor

Világlátott egérke

meseregény minden kisiskolásnak

Formátum: 21x21 cm         Oldalszám: 96
Ára: 9,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Rövid ismertető „Egy árva mezei egérke megunta a hosszú őszi esőket, s meg a koplalást. Gondolt egyet, bemerészkedett a faluba. Tudta az egértörténelmet. Hallotta az öregebbektől, hogy a házi egereknek, azoknak mindenük megvan. Pince, kamra, padlás tele minden jóval. Egyedül csak a macskáktól kell óvakodniok. Még örültek is a házi egerek, amikor a falu legszélső házának pincéjébe besurrant."

A szerncsekrajcar Benedek Elek

A szerencsekrajcár


Formátum: A4         Oldalszám: 320
Ára: 25,00 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Ízelítő: Bendek Elek (1859-1929)
„Mentek, mendegéltek a fiúk, hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, s reggeltől estig meg sem állottak. Nappal mentek, éjjel pihentek. Így telt el hat nap és hat éjjel. A hatodik éjjel Gyurika azt álmodta, hogy másnap egy oly várhoz érnek, amely éjjel-nappal forog, de hogy bejutottak-e, nem-e, ... Olvasd tovább... ... arra nem emlékezett, mikor felébredt. Reggel elmondta az álmot a testvéreinek, s aztán tovább-indultak, mentek, mendegéltek, s hát amint egy erdőn keresztül-értek, annak a széléről megpillantottak a messzeségben valami nagy feketeséget, mely úgy forgott, olyan sebesen forgott, hogy a szemük is káprázott a nézésében.
– Ez az a forgó vár lesz! – kiáltották a fiúk. – Siessünk oda, nézzük meg közelebbről.
A fiúk most már inkább futottak, mint mentek, s mire a nap az ég közepén ragyogott, ott állottak a forgó vár előtt. Szemük-szájuk elállott a csudálkozástól.
– Hej, de jó volna ide bejutni – sóhajtott Gyurika.
– Ugyan mit gondolsz – mondták a többiek –, nem áll ez meg a mi kedvünkért.
Aztán elkezdték számolni, hány kapuja és hány ablaka lehet ennek a nagy fekete várnak. Össze is számoltak vagy ötszáz ablakot s vagy ötven kaput, de több volt. Az ám, hétszáz ablaka s hetvenhét kapuja volt annak a várnak. S ugyan bizony mit gondoltok, min forgott a vár? Kakas lábán. Igen, kakas lábán forgott. Észrevette ezt Gyurika, s mit gondolt, mit nem, kivette lajbija zsebéből a krajcárkáját, megcélozta a kakas lábát, s mire a többiek észrevették volna, már repült is a krajcár.
Hej, halljatok csudát! Nagyot csendült valami, bizonyosan nem tudom mi, talán a kakas lába, talán egyéb, elég az, hogy a vár egyszeriben megállott a forgásában.”

A szarnyas kiralyfi Benedek Elek

A szárnyas királyfi


Formátum: A4         Oldalszám: 64
Ára: 8,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Ízelítő: Bendek Elek (1859-1929)
„Hát csakugyan úgy lett, ahogy a szárnyas királyfi kívánta: visszavitték a toronyba, ott összekötözték a királykisasszonnyal, s ledobták a toronyból. Le ám, csakhogy nem estek a földre, mert a királyfi szárnyát elfelejtették lekötni, s ahogy ... Olvasd tovább... ... lelökték az ablak párkányáról, kieresztette a szárnyát, felszállott a magas levegőégbe, s repült a királykisasszonnyal, mint a gondolat, még annál is sebesebben.”

Matyas es az igazsag Népmesék

Mátyás és az igazság


Formátum: A4         Oldalszám: 72
Ára: 8,90 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: A népmesék az életről szólnak, élni tanítanak, megmutatják, hol a helyünk a világban. A magyar népmese nemcsak látni tanít, nemcsak arra ösztönöz, hogy tegyünk különbséget a jó és a rossz között, hanem visszavezet múltunkba is. Az igazságos Mátyás királyról szóló népmesék mögött rengeteg tanulság, az élet szeretete, a király és egyben a nép bölcsessége áll.

Mesevonat

Mesevonat


366 álomba ringató mese

Formátum: A4         Oldalszám: 224
Ára: 35,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Rövid ismertető Szép, színesen illusztrált meséskönyvünket kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánljuk. A legszebb meséket gyűjtöttük össze, úgy válogattuk és dolgoztuk át, hogy minden estére jusson egy-egy rövid olvasmány.
Az álomba ringató mesék elkísérnek egy teljes esztendőn keresztül, ugyanis az év 366 napjának mindenikére jut egy érdekes,
izgalmas vagy tanulságos történet.

ÜLJ FEL TE IS A MESEVONATRA!
VARÁZSLATOS MESEVILÁG, KÖNNYED OLVASMÁNY MINDEN ESTÉRE!

GRIMM legszebb mesei Grimm

Grimm legszebb meséi


Formátum: A4         Oldalszám: 232
Ára: 35,00 lej
Nincs a készleten!

Ismertető: Az igényesen illusztrált, az eredeti mesék alapján átdolgozott gyűjtemény Wilhelm és egy évvel idősebb bátyja, Jacob Grimm legszebb és legismertebb történeteit köti egy csokorba. A család együtt olvasgatva élvezheti a ... Olvasd tovább... ... csodás, népmesei fogantatású örökzöld történeteket. Utazzanak velünk Meseországba, hisz várnak már ránk a királylányok és az elvarázsolt királyfiúk, a tündérek, óriások, manók, sárkányok, boszorkányok, Piroska, Csipkerózsika, Hamupipőke, Vasjankó, a brémai muzsikusok s még sokan mások.

A huseges kutya Magyardécsei népmesék

A világéneklő madár


Formátum: A4         Oldalszám: 224
Ára: 35,00 lej
Nincs a készleten!

Ismertető: A kötet a magyardécsei Ballá Tamás gyűjtését tartalmazza. Ballá János mesemondó ízes magyardécsei nyelvjárásban elmondott meséit az akkor alig tizenhat éves Ballá Tamás jegyezte le szülőfalujában, s küldte be ... Olvasd tovább... ... a Borsszem Péter címűt egy 1967-ben Faragó József néprajzkutató által meghirdetett pályázatra. A mese a magyar folklór gyöngyszemének bizonyult. Az értékes népmesegyűjtemény gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt hasznos olvasmány, ugyanis az évszázadok során csiszolt, alkotott, szájhagyomány útján terjedt mesék jóra, emberiségre nevelték népünk fiait, s meggyőződésünk, hogy a mai kor ifjúságára is nevelő hatást gyakorol.

A huseges kutya Tanítómesék

A hűséges kutya


Formátum: A4         Oldalszám: 96
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Rövid ismertető Mi mindenre taníthat minket egy tanítómese? A könyvben található mesékből, melyekben képzeletbeli történetekkel, szereplőkkel, helyzetekkel találkozhatunk, levonhatjuk magunk és gyerekeink számára a valós világban alkalmazható következtetéseket. Hogyan, milyen érzelmekkel, cselekedetekkel és hozzállással viszonyuljunk és ápoljuk kapcsolatainkat közeli vagy távolabbi barátainkkal, embertársainkkal, környezetünkkel.

Karacsonyi enek Charles Dickens

Karácsonyi ének


Formátum: A5         Oldalszám: ___
Ára: 5,00 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Rövid ismertető A szőrösszívű Scrooge úr, a „zaklató, szipolyozó, zsugori, kapzsi vén bűnös”, akinek a karácsony is csak olyan nap, mint a többi, dühvel és megvetéssel nézi az emberek ünnepi készülődését. Kidobja a karácsonyi énekeket kántáló koldus kisfiút és a szegényeknek gyűjtő úriembert egyaránt, kiszipolyozott írnokát is felmondással fenyegeti. Este, hazatérve magányos házába jelenést lát: meglátogatja Marley, rég halott üzlettársa, s bejelenti három további szellem érkezését.
Az első a régi karácsonyok szelleme, aki végigvezeti Scrooge urat saját hajdani életén, s elfelejtett, fájó emlékeket elevenít föl benne.
A második az új karácsony szelleme, aki felnyitja Scrooge szemét a körülötte élők sorsára, nyomorúságára és vidámságára, szenvedéseikre és emberségükre.
Végül a harmadik, a jövő szelleme megmutatja neki saját, ijesztő, magányos halálát. Scrooge urat a jelenések új emberré teszik: más szemmel kezdi látni a világot, karácsonyi pulykát küld írnoka családjának, ellátogat megvetett unokaöccséhez - s „jó barát, jó gazda, jó szomszéd” válik belőle.

A banatos kiralylant kutja Kányádi Sándor

A bánatos királylány kútja


Illusztrálta: Szabó Erzsébet
Formátum: A4         Oldalszám: 96
Ára: 9,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Rövid ismertető Kányádi Sándor meséskönyve tartalmaz olyan meséket, mondákat is, amelyek a magyar nép történelmével kapcsolatosak és találunk benne olyan meséket is amelyeken generációk sora növekedett föl.