Magyar regénytár

Kiadónknál megjelent magyar írók remekművei:

Abel Amerikaban Tamási Áron

Ábel Amerikaban


Formátum: A5         Oldalszám: 240
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Részlet: Tamási Áron (1897. szeptember 20. – 1966. május 26.)
„... gyorsan kimentem a fekete templom elé, s ott megálltam, hogy várakozzam a megtisztult négerre. (...)
– A maga lelke most tiszta; mondja meg tehát nekem, hogy mi célra vagyunk a világon?”... Részlet... ... „ A négernek megmerevedett egy pillanatra az arca, majd (...) mélyen a szemebe nézett, és így szólt:
– Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.
(...) utána pedig szaladni kezdett lefelé a hegyen. (...) Amíg láthattam, utána néztem, aztán leültem a földre, és a fejemet a két tenyerembe hajtottam.
– Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne – ismételtem el magamnak. És éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával.
Lassan felálltam, és azt mondtam:
– Igaza van: késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon! Igaza van: nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk.”

Abel a rebgetegben Tamási Áron

Ábel a rengetegben


Formátum: A5         Oldalszám: 224
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Részlet: Tamási Áron (1897. szeptember 20. – 1966. május 26.)
– Hát hogy fejlik a törökbúza? – kérdezte ismét.
– Ez jól, ha jól fejti valaki – feleltem én is.
Erre is csak tovább nézte az én munkámat, amiből én már tudtam, hogy hibát keres. ... Részlet... ... – Hát te nem fejted valami jól – szólalt is meg.
No, erre felnéztem reá, s mosolyoghattam is egy kicsit.
– Ezt dicséretképpen mondá-e? – kérdeztem.
– Nem éppen.
– Kár pedig, mert a fiú úgy fejti pontosan, ahogy az atyától tanulta.
Erre a válaszra letette apám a sapkáját is, mert nagy báránybőr sapkája volt neki, amolyan tornyosan felálló, s azt lehetőség szerint örökké a fején tartotta.
– Erősen sokat tudsz, pedig milyen kicsi vagy! ­– mondta.
– Én kicsi, mert ülök.
– Lám, állj fel!
Felálltam, a mellemet kivetettem, s így szóltam:
– No, most nézzen meg!

Abel az orszagban Tamási Áron

Ábel az országban


Formátum: A5         Oldalszám: 208
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Részlet: Tamási Áron (1897. szeptember 20. – 1966. május 26.)
A mozdonyvezetőnek még megköszöntem a jóságát és az ügyeletet, aztán körülnéztem, s hát látom, hogy Garmada úr várakozik reám.
– Ez a dög a kié? – mutatott a kutyára. ... Részlet... ... – Miféle dög? – ütköztem meg.
– Hát ez a kutya.
– Az enyim; de nagyon híres! – mondtam.
– S miről?
– Arról, hogy dög létire megy, ugat és harap.
Garmada úr megvetőleg nézte Bolhát, s nem akart mozdulni. Sem szólani nem akart. Az emberek sűrűn jöttek-mentek mellettünk, s én is szerettem volna már valamerre irányt venni.
– Na, gyerünk! – szólott végre mégis.
Megindult elöl, s én Bolhával utána. (…)
– Hogy hívnak?
– Szakállas Ábel,
– S valakid van-e ebben a városban?
– Van.
– S kid van?
– Az Isten.
– S más nincs?
– Még ez ideig nincs.
– Na, akkor gyerünk! – mondta, s már mentünk is. ...

Szinek es evek Kaffka Margit

Színek és évek


Formátum: A5         Oldalszám: 176
Ára: 19,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Kaffka Margit (1880. június 10. – 1918. december 1.)
Az Ady Endre által „nagyon-nagy író-asszony”-nak nevezett Kaffka Margit a magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója, a Nyugat nemzedékének fontos tagja. 1912-ben jelent meg első nagyregénye, a Színek és évek. A regényt ... Részlet... ... Schöpflin Aladár biztatására kezdte el írni, 1911-ben. Előbb folytatásokban a Vasárnapi Újság közli, majd 1912-ben megjelenik könyv formájában is. Ez a legismertebb műve, a legjobb magyar társadalmi regények egyike. A Nyugat irodalmi folyóirat munkatársai lelkesedéssel fogadják. A nagyregény az értékeit vesztett dzsentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik, hisz Kaffka Margitot, a regényírót elsősorban az asszonyi sors, a nő elnyomottsága foglalkoztatta. A könyvben általános társadalmi kérdésekre is fény derül. A nő alakja körül eloszlat minden ködös homályt, amelyet éppen azért vont köréje a világ, hogy annak megaláztatását leplezze, sőt igazolja. A századeleji kiszolgáltatott asszony céltalan, szomorú sorsának megváltoztatására az új idők asszonyideálját tartja képesnek.

Felleg a varos felett Kuncz Aladár

Felleg a város felett


Formátum: A5         Oldalszám: 192
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Kuncz Aladár (1885– 1931)
„Vége volt. Tamás éles fájdalmat érzett szívében. Többet ragadtak el tőle, mint szerelmét. Elvitték hitét az életben s önmagában. És vele hagyták a marcangoló vádat, hogy ”... Részlet... ... „mindennek ő az oka, mert gyáva, kishitű volt a szenvedély szavát követni. Ó, most nem lehetett többé érvelni, az ellenvetések és meggondolások védőfala mögé bújni. Előtte volt a káprázatos, vakító jelenség; csak ki kellett volna érte kezét nyújtania. De nem merte odaadni magát az érzésnek. Nem bírt egy tettben, az annyira keresett és áhított cselekvésben felolvadni! Elárulta önmagát, elárulta a felsőbbleges, a többifelé emelkedő embertípust, amelynek keresését élete céljául tűzte ki... Ő is csak olyan hitetlen és megalkuvó volt, amilyenek ma mind az emberek...”

Matyas kiraly Harsányi Zsolt

Mátyás király


Formátum: A5         Oldalszám: 264
Ára: 9,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!
Megjelenését támogatta: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
és a Communitas Alapítvány

Bemutató: Harsányi Zsolt (1887-1943)
Ebben az életrajzi történelmi regényben Mátyás király életútját ismerhetjük meg. Az álruhában járó, igazságos uralkodó cselekedetei összefonódbak a történeti valósággal. ... Részlet... ... „Magyarország nagy volt és hatalmas, pénzügyei szervezettek, bíráskodása eleven és igazságos. Fény és sugárzás mindenfelé. (...) A király (...) mostanában nem egyszer feltette magának a tépelődő kérdést: vajon mit csinálna, ha életét Sztrasznicban, ott a határon, újra kezdhetné mint tizennyolc éves fiú és újonnan megválasztott király. S mindig arra az eredményre jött ki, hogy ugyanazt csinálná még egyszer. Fajtája iránt való mély szeretete a magyar világhatalomnak megint ugyanazt a vágyát virágoztatta volna ki lelkében, hagyományosan féktelen szabadságérzete megint csak a Habsburg-igények ellen állította volna fegyverbe. Minden ugyanígy történt volna. Semmi sem történhetik másként, mint ahogy meg van írva a csillagokban. S megíratott az is, ami ezentúl fog történni a messziről jött, egyedülvaló magyarsággal. Mátyás is csak kerék a sors titokzatos óramûvében. Európa-szerte a legnagyobb kerék, az bizonyos. De úgy jár, ahogy ösztöneinek, tehetségeinek, vágyainak mozdulatai hajtják.”

Szerelmem, Temesvar Kozma László

Szerelmem, Temesvár

Farkas Rozália élete

Formátum: A5         Oldalszám: ___
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Megjelenését támogatta: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
és a Communitas Alapítvány

Részlet: „Mindig bántott, hogy amikor Erdélyről beszélnek, a Temesköz, Temesvár valahogy kimarad. Temesvár a szülővárosom, itt éltem meg gyermekkoromat, ide kapcsolódik első és egyetlen szerelmem, Kovács Laci, akitől ... Olvasd tovább... ... elsodort a történelem. Temesvárt átszeli a Béga, amit mi Begának mondunk, mert ami igazán a sajátunk, azt csak az általunk ismert elnevezéssel illetjük. A Bega az emlékeimben a Dunánál is szélesebb, mert vizéhez hozzácsatlakoznak a partjain zölden hullámzó parkok, amelyeket mindig jobban szerettem, mint a fegyelmezettre nyírt városi kerteket, meg természetesen a gyermekkori emlékek, amelyekben minden nagyobbnak és varázslatosabbnak tûnik, mintha a valóság akkor mutatná meg az igazi arcát, később csak szegényedünk. Mennyire szerettem erre kerülni, mintha egy másik, saját világból érkeztem volna a gimnáziumba, hogy ott elkezdjem a szokásos hétköznapi életet, amelyet azonban beragyogtak a folyópart titkai.”
Farkas Rozália

Arvacska Móricz Zsigmond

Árvácska


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 176
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Móricz Zsigmond (1879-1942)
A regényt Móricz élete utolsó időszakában írta meg. Hősnőjét örökbe fogadott lányáról, Erzsikéről, becenevén Csibéről mintázta. Az író 1936-ban a Ferenc József-hídon talált a 16 éves, fejletlen lányra, aki öngyilkosságra készült, hogy elviselhetetlen, megalázó életének véget vessen. A lány éveken át mesélte az írónak gyermekkora, a nevelőszülőknél átélt évek emlékeit, a legsötétebb szadizmussal elkövetett kínzásokat. A hiteles történetekből előbb a Csibe-novellák születtek meg, majd... Olvasd tovább... ... könyv alakban is megjelent a megindító történetsorozat. A hatéves lelencnek még csak tisztességes neve sincs. A lánykát az állam parasztszülőkhöz adja: nyolc pengőt fizet érte, és ruhát, cipőt ad. Aki elvállalja, keresni akar rajta: dolgoztatják és éheztetik, ruháját a gazda gyerekei rongyolják el, iskolába nem engedik, ütik-verik, parázzsal égetik, rúgják. Rosszabb sorban él, mint az állatok, s kiszolgáltatottsága egyre súlyosabb gonoszságra ingerli a nevelőszülőket. A regény szerkezetileg zsoltárokra oszlik: a gyermek szenvedéseinek, szeretetre áhítozásának és ki nem mondott könyörgéseinek egy-egy fejezetére. Azonban a sok borzalom mellett sem nyomasztó olvasmány: fájdalmas, szép és meseszerű.

Beszterce ostroma Mikszáth Kálmán

Beszterce ostroma


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 176
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Mikszáth Kálmán (1847-1910) egyik legérdekesebb és legnépszerûbb könyve a magyar irodalom egyik legemlékezetesebb különcéről, Pongrácz István grófról szól. A szerkezet az íróra jellemző módon épül fel: lassú hömpölygéssel, két teljesen külön szálon indul el, majd... Olvasd tovább... ... az összetalálkozás után drámaian felgyorsul, és nagy hatású, tanulságos végkifejlet zárja. A háttérben egy szerelmi történet húzódik meg, az előtérben és a cselekmény középpontjában a jelen valósága elől a múltba menekülő, „kilenc szarvával kilenc felé döfő” főúr hóbortos alakja áll. Bár a történet a 19. században zajlik, az előbb csak hóbortos, később mindinkább elboruló elméjû főnemes gróf mégis középkori várúrként viselkedik, várát is középkori mintára rendezi be. Noha az alaptörténetet Mikszáth a valóságból merítette, beismeri, hogy az igazi Pongrácz István más volt, mint regénybeli mása: „... sok mindent tudtam még, amit fel nem használhattam: nem minden téglát raktam be az épületbe, amim volt; soknak, amit beraktam, lekalapácsoltam a végét, és sok újat a magam tégláiból tettem hozzá; – a malter persze mind az enyim.” A klasszikus értelemben vett elbeszélés legnagyobb mûvészének szavaival élve: „Válogassátok ki ebből az egy véka összekevert mákból és és kölesből külön a kölest, külön a mákot.”

Az arany ember Jókai Mór

Az arany ember


Formátum: A5         Oldalszám: 416
Ára: 12,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Bemutató: Jókai Mór (1825-1904)
Az arany ember Jókai Mór legismertebb és legolvasottabb alkotása. A boldogságkeresésről szóló társadalmi regény a romantika és a realizmus világát állítja egymással szembe. Olvasottsága sem életkorhoz, sem nemzetiséghez nem kötődik, ez a legtöbbször és legtöbb nyelven megjelent műve. Az arany ember történetén 1870 és 1872 között dolgozott. ... Olvasd tovább... ... Eötvös Károly és Mikszáth Kálmán beszámolói alapján a regény Balatonfüreden született néhány hónap leforgása alatt. Jókai saját elmondása szerint a regény alapötlete az író anyai nagyanyjának nővérétől, özv. Szücs Lajosnétől származott, aki egy nagy vagyonú családból származott, és az 1870-es években aktív résztvevője volt a budapesti elit társasági életnek. „Elregélte nekem azt a történetet, ami Az arany ember regényemnek a végét képezi, a fiatal özvegy, annak a vőlegénye, a katonatiszt, társalkodónője, a tiszt korábbi kedvese és annak az anyja között, kiket ő mind személyesen ismert. Ez volt az alapeszme, a végkatasztrófa, amihez aztán nekem a megelőző történetet, mely e végzethez elvezet, hozzá kellett építenem, s a szereplő alakokat, helyzeteket mind összeválogatnom: hihetővé tennem. De azok az alakok és helyzetek mind megvoltak valósággal.”

Tanar ur kerem Karinthy Frigyes

Tanár úr kérem


Formátum: A5         Oldalszám: 96
Ára: 6,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető!

Bemutató: Karinthy Frigyes (1887-1938)
Egész irodalmunkban ő a leghíresebb, legnépszerűbb, a legtöbbször olvasott, idézett, emlegetett humorista – holott tulajdonképpen filozófus volt. Egy izgatott, minden iránt érdeklődő filozófus, a XVIII. század felvilágosodásának legkövetkezetesebb és legtudatosabb ... Olvasd tovább... ... utóda, a század tudományos igényű humanizmusának képviselője, aki bölcseleti életművet nem hagyott maga után, hanem kitűnő regényekben, gyönyörű novellákban, de nemegyszer mulatságos humoreszkekben fejezte ki különféle nézeteit és életfilozófiáját. A kor talán legeredetibb, legmeglepőbb témavilágú regényírója és novellistája, aki legszebb szépirodalmi műveit versekben írta meg. Egy nagy költő, a Nyugat nagyjaival egyenrangú költő, aki egész életében mindössze két vékonyka kötet költeményt írt, de annál több versparódiával jellemezte írótársait és az irodalomtörténetet. Ennyi talán elegendő is ahhoz, hogy tudomásul vegyük Karinthy Frigyes szabálytalan lángelméjét.

Szent Peter esernyoje Mikszáth Kálmán

Szent Péter esernyője


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 216
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten!

Bemutató: Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Stílusának múlhatatlan varázsa az a választékos előadásban megnyilvánuló derű, amelyben oly tökéletes egységgé tud válni mosoly és bánat. Ez a nagy humoristák titka. De ugyanilyen egység nála a meg nem alkuvó elmarasztalás és az elmarasztalt megértése. ... Olvasd tovább... ... Mikszáth semmit sem titkol el, de igazán nem haragszik; a bűnben is csodálja, az erényben is megmosolyogja az embert. Attól kezdve, hogy elérkezett hozzá a siker, jellegzetes alakja volt a hazai irodalomnak és közéletnek. Zömök, testes termete, jellegzetes bajsza, hosszú pipája kedvelt tárgya volt irodalmi és politikai karikatúráknak. Viszonylag fiatalon máris idős bölcsnek tekintették. Nem tartozott körökhöz és irányokhoz. Jókai mellett ő volt a másik élő halhatatlan. Végső művei későbbiek, mint Ady fellépése, még kortársa Móricznak, de az előbbi korhoz tartozik. Az előbbi korból azonban eleve kinőtt, azaz tovább tartott, mint kortársai, és habár tíz évig benne élt, nem lett igazi XX. századi író. Ővele vált teljessé a magyar irodalom XIX. százada.