Magyar regénytár

Kiadónknál megjelent magyar írók remekművei:

Abel Amerikaban Tamási Áron

Ábel Amerikában


Formátum: A5         Oldalszám: 240
Megrendelhető webboltunkban!

Részlet: Tamási Áron (1897. szeptember 20. – 1966. május 26.)
„... gyorsan kimentem a fekete templom elé, s ott megálltam, hogy várakozzam a megtisztult négerre. (...)
– A maga lelke most tiszta; mondja meg tehát nekem, hogy mi célra vagyunk a világon?”... Részlet... ... „ A négernek megmerevedett egy pillanatra az arca, majd (...) mélyen a szemebe nézett, és így szólt:
– Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.
(...) utána pedig szaladni kezdett lefelé a hegyen. (...) Amíg láthattam, utána néztem, aztán leültem a földre, és a fejemet a két tenyerembe hajtottam.
– Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne – ismételtem el magamnak. És éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával.
Lassan felálltam, és azt mondtam:
– Igaza van: késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon! Igaza van: nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk.”

Legy jo mindhalalig Móricz Zsigmond

Légy jó mindhalálig


Formátum: A5         Oldalszám: 256
Megrendelhető webboltunkban!

Bemutató: Móricz Zsigmond (1879-1942)
Az író kisdiák korának első nagy élményét, a debreceni kollégiumban töltött négy és fél év emlékét örökíti meg a regényben. A történet kezdete: 1892, színhelye Debrecen, s benne a nemzeti nevelés fellegvárának tartott református kollégium. Nyilas Misi, a regény hőse, egy Tisza menti faluból érkezik ide. ... Olvasd tovább... ... Útravalója a gyermeki hit, bizalom és tisztelet az emberek iránt. Hamarosan csalódnia kell: észreveszi, hogy az emberek se nem jók, se nem becsületesek, nincs nyugalom, csak állandó versengés, amelyben a jóság és a becsület: hátrány. Misi balsorsát egy lutricédula ellopása miatti hamis vád teljesíti be. S bár a befejezés látszólag megnyugtató, a mű zárómondatai sejtetik, hogy az átélt csalódás örök nyomot hagy a gyermekben. Az irodalomtörténet méltán sorolja Móricz gyermekregényét a legsikerültebb kritikai realista művek közé. Nem csupán egy kisfiú története és Debrecen kritikája: szerzője a Tanácsköztársaság bukása utáni személyes válságát alakította át egy gyermek sorsába.

Abel a rebgetegben Tamási Áron

Ábel a rengetegben


Formátum: A5         Oldalszám: 224
Megrendelhető webboltunkban!

Részlet: Tamási Áron (1897. szeptember 20. – 1966. május 26.)
– Hát hogy fejlik a törökbúza? – kérdezte ismét.
– Ez jól, ha jól fejti valaki – feleltem én is.
Erre is csak tovább nézte az én munkámat, amiből én már tudtam, hogy hibát keres. ... Részlet... ... – Hát te nem fejted valami jól – szólalt is meg.
No, erre felnéztem reá, s mosolyoghattam is egy kicsit.
– Ezt dicséretképpen mondá-e? – kérdeztem.
– Nem éppen.
– Kár pedig, mert a fiú úgy fejti pontosan, ahogy az atyától tanulta.
Erre a válaszra letette apám a sapkáját is, mert nagy báránybőr sapkája volt neki, amolyan tornyosan felálló, s azt lehetőség szerint örökké a fején tartotta.
– Erősen sokat tudsz, pedig milyen kicsi vagy! ­– mondta.
– Én kicsi, mert ülök.
– Lám, állj fel!
Felálltam, a mellemet kivetettem, s így szóltam:
– No, most nézzen meg!

Abel az orszagban Tamási Áron

Ábel az országban


Formátum: A5         Oldalszám: 208
Megrendelhető webboltunkban!

Részlet: Tamási Áron (1897. szeptember 20. – 1966. május 26.)
A mozdonyvezetőnek még megköszöntem a jóságát és az ügyeletet, aztán körülnéztem, s hát látom, hogy Garmada úr várakozik reám.
– Ez a dög a kié? – mutatott a kutyára. ... Részlet... ... – Miféle dög? – ütköztem meg.
– Hát ez a kutya.
– Az enyim; de nagyon híres! – mondtam.
– S miről?
– Arról, hogy dög létire megy, ugat és harap.
Garmada úr megvetőleg nézte Bolhát, s nem akart mozdulni. Sem szólani nem akart. Az emberek sűrűn jöttek-mentek mellettünk, s én is szerettem volna már valamerre irányt venni.
– Na, gyerünk! – szólott végre mégis.
Megindult elöl, s én Bolhával utána. (…)
– Hogy hívnak?
– Szakállas Ábel,
– S valakid van-e ebben a városban?
– Van.
– S kid van?
– Az Isten.
– S más nincs?
– Még ez ideig nincs.
– Na, akkor gyerünk! – mondta, s már mentünk is. ...

Szinek es evek Kaffka Margit

Színek és évek


Formátum: A5         Oldalszám: 176
Megrendelhető webboltunkban!

Bemutató: Kaffka Margit (1880. június 10. – 1918. december 1.)
Az Ady Endre által „nagyon-nagy író-asszony”-nak nevezett Kaffka Margit a magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója, a Nyugat nemzedékének fontos tagja. 1912-ben jelent meg első nagyregénye, a Színek és évek. A regényt ... Részlet... ... Schöpflin Aladár biztatására kezdte el írni, 1911-ben. Előbb folytatásokban a Vasárnapi Újság közli, majd 1912-ben megjelenik könyv formájában is. Ez a legismertebb műve, a legjobb magyar társadalmi regények egyike. A Nyugat irodalmi folyóirat munkatársai lelkesedéssel fogadják. A nagyregény az értékeit vesztett dzsentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik, hisz Kaffka Margitot, a regényírót elsősorban az asszonyi sors, a nő elnyomottsága foglalkoztatta. A könyvben általános társadalmi kérdésekre is fény derül. A nő alakja körül eloszlat minden ködös homályt, amelyet éppen azért vont köréje a világ, hogy annak megaláztatását leplezze, sőt igazolja. A századeleji kiszolgáltatott asszony céltalan, szomorú sorsának megváltoztatására az új idők asszonyideálját tartja képesnek.

Felleg a varos felett Kuncz Aladár

Felleg a város felett


Formátum: A5         Oldalszám: 192
Megrendelhető webboltunkban!

Bemutató: Kuncz Aladár (1885– 1931)
„Vége volt. Tamás éles fájdalmat érzett szívében. Többet ragadtak el tőle, mint szerelmét. Elvitték hitét az életben s önmagában. És vele hagyták a marcangoló vádat, hogy ”... Részlet... ... „mindennek ő az oka, mert gyáva, kishitű volt a szenvedély szavát követni. Ó, most nem lehetett többé érvelni, az ellenvetések és meggondolások védőfala mögé bújni. Előtte volt a káprázatos, vakító jelenség; csak ki kellett volna érte kezét nyújtania. De nem merte odaadni magát az érzésnek. Nem bírt egy tettben, az annyira keresett és áhított cselekvésben felolvadni! Elárulta önmagát, elárulta a felsőbbleges, a többifelé emelkedő embertípust, amelynek keresését élete céljául tűzte ki... Ő is csak olyan hitetlen és megalkuvó volt, amilyenek ma mind az emberek...”

Matyas kiraly Harsányi Zsolt

Mátyás király


Formátum: A5         Oldalszám: 264
Megrendelhető webboltunkban!
Megjelenését támogatta: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
és a Communitas Alapítvány

Bemutató: Harsányi Zsolt (1887-1943)
Ebben az életrajzi történelmi regényben Mátyás király életútját ismerhetjük meg. Az álruhában járó, igazságos uralkodó cselekedetei összefonódbak a történeti valósággal. ... Részlet... ... „Magyarország nagy volt és hatalmas, pénzügyei szervezettek, bíráskodása eleven és igazságos. Fény és sugárzás mindenfelé. (...) A király (...) mostanában nem egyszer feltette magának a tépelődő kérdést: vajon mit csinálna, ha életét Sztrasznicban, ott a határon, újra kezdhetné mint tizennyolc éves fiú és újonnan megválasztott király. S mindig arra az eredményre jött ki, hogy ugyanazt csinálná még egyszer. Fajtája iránt való mély szeretete a magyar világhatalomnak megint ugyanazt a vágyát virágoztatta volna ki lelkében, hagyományosan féktelen szabadságérzete megint csak a Habsburg-igények ellen állította volna fegyverbe. Minden ugyanígy történt volna. Semmi sem történhetik másként, mint ahogy meg van írva a csillagokban. S megíratott az is, ami ezentúl fog történni a messziről jött, egyedülvaló magyarsággal. Mátyás is csak kerék a sors titokzatos óramûvében. Európa-szerte a legnagyobb kerék, az bizonyos. De úgy jár, ahogy ösztöneinek, tehetségeinek, vágyainak mozdulatai hajtják.”

Szerelmem, Temesvar Kozma László

Szerelmem, Temesvár

Farkas Rozália élete

Formátum: A5         Oldalszám: ___
Megrendelhető webboltunkban!

Megjelenését támogatta: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
és a Communitas Alapítvány

Részlet: „Mindig bántott, hogy amikor Erdélyről beszélnek, a Temesköz, Temesvár valahogy kimarad. Temesvár a szülővárosom, itt éltem meg gyermekkoromat, ide kapcsolódik első és egyetlen szerelmem, Kovács Laci, akitől ... Olvasd tovább... ... elsodort a történelem. Temesvárt átszeli a Béga, amit mi Begának mondunk, mert ami igazán a sajátunk, azt csak az általunk ismert elnevezéssel illetjük. A Bega az emlékeimben a Dunánál is szélesebb, mert vizéhez hozzácsatlakoznak a partjain zölden hullámzó parkok, amelyeket mindig jobban szerettem, mint a fegyelmezettre nyírt városi kerteket, meg természetesen a gyermekkori emlékek, amelyekben minden nagyobbnak és varázslatosabbnak tûnik, mintha a valóság akkor mutatná meg az igazi arcát, később csak szegényedünk. Mennyire szerettem erre kerülni, mintha egy másik, saját világból érkeztem volna a gimnáziumba, hogy ott elkezdjem a szokásos hétköznapi életet, amelyet azonban beragyogtak a folyópart titkai.”
Farkas Rozália

Beszterce ostroma Mikszáth Kálmán

Beszterce ostroma


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 176
Megrendelhető webboltunkban!

Bemutató: Mikszáth Kálmán (1847-1910) egyik legérdekesebb és legnépszerûbb könyve a magyar irodalom egyik legemlékezetesebb különcéről, Pongrácz István grófról szól. A szerkezet az íróra jellemző módon épül fel: lassú hömpölygéssel, két teljesen külön szálon indul el, majd... Olvasd tovább... ... az összetalálkozás után drámaian felgyorsul, és nagy hatású, tanulságos végkifejlet zárja. A háttérben egy szerelmi történet húzódik meg, az előtérben és a cselekmény középpontjában a jelen valósága elől a múltba menekülő, „kilenc szarvával kilenc felé döfő” főúr hóbortos alakja áll. Bár a történet a 19. században zajlik, az előbb csak hóbortos, később mindinkább elboruló elméjû főnemes gróf mégis középkori várúrként viselkedik, várát is középkori mintára rendezi be. Noha az alaptörténetet Mikszáth a valóságból merítette, beismeri, hogy az igazi Pongrácz István más volt, mint regénybeli mása: „... sok mindent tudtam még, amit fel nem használhattam: nem minden téglát raktam be az épületbe, amim volt; soknak, amit beraktam, lekalapácsoltam a végét, és sok újat a magam tégláiból tettem hozzá; – a malter persze mind az enyim.” A klasszikus értelemben vett elbeszélés legnagyobb mûvészének szavaival élve: „Válogassátok ki ebből az egy véka összekevert mákból és és kölesből külön a kölest, külön a mákot.”

Tanar ur kerem Karinthy Frigyes

Tanár úr kérem


Formátum: A5         Oldalszám: 96
Megrendelhető webboltunkban!

Bemutató: Karinthy Frigyes (1887-1938)
Egész irodalmunkban ő a leghíresebb, legnépszerűbb, a legtöbbször olvasott, idézett, emlegetett humorista – holott tulajdonképpen filozófus volt. Egy izgatott, minden iránt érdeklődő filozófus, a XVIII. század felvilágosodásának legkövetkezetesebb és legtudatosabb ... Olvasd tovább... ... utóda, a század tudományos igényű humanizmusának képviselője, aki bölcseleti életművet nem hagyott maga után, hanem kitűnő regényekben, gyönyörű novellákban, de nemegyszer mulatságos humoreszkekben fejezte ki különféle nézeteit és életfilozófiáját. A kor talán legeredetibb, legmeglepőbb témavilágú regényírója és novellistája, aki legszebb szépirodalmi műveit versekben írta meg. Egy nagy költő, a Nyugat nagyjaival egyenrangú költő, aki egész életében mindössze két vékonyka kötet költeményt írt, de annál több versparódiával jellemezte írótársait és az irodalomtörténetet. Ennyi talán elegendő is ahhoz, hogy tudomásul vegyük Karinthy Frigyes szabálytalan lángelméjét.

Teli berek Fekete István

Téli berek


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 1. kötet - 216 /2. kötet - 208
Megrendelhető webboltunkban!

Ízelítő: Fekete István (1900-1970)
„A testes gazdász hangja mélyebb és komolyabb volt, mint valaha.
– A nyáron már kioktatott benneteket a berek egyre s másra, de csak télen tud igazán félelmesen kegyetlen lenni. (...) Gyerekek, ma reggel tizenkét fok hideg volt, de lehet, hogy holnapra húsz lesz; és húsz fok hidegben eltévedni, egy éjszakát kint tölteni ... Olvasd tovább... ... majdnem bizonyosan végzetes. Aztán vannak a berekben helyek, ahol soha nem fagy be a víz. (...) Matula ismeri ezeket a helyeket is. (...) Matulának adtam egy kis iránytűt, ő tud vele bánni, majd megtanuljátok ti is, de elsősorban és mindig hallgassatok őrá. Ő tud mindent, őnála többet csak a berek tud. (...) És most ígérjétek meg, hogy mindenben rá hallgattok.
– Ígérjük – rebegte megilletődötten a két fiú.
– Adjátok becsületszavatokat!
István bácsi felállt, és a gyerekek is felálltak.
– Becsületszavunkra!
A kézfogás nagyon komoly volt, majdnem ünnepélyes....”

Teli berek

Ízelítő:
„– Farkast lőttem!
És lelökte a válláról az őzet és a farkast.
És csak állt. Bütyök dermedten nézte a hatalmas zsákmányt, Matula pedig összehúzta a szemét, arca megkövült, aztán lassan felengedett. Nehézkesen felállt az asztaltól, odament a farkashoz, ide fordította, oda fordította, megnézte lábát, hasát, végül a nyakához csúszott a keze. Aztán Tutajosra nézett.
– Az őzet is agyon kellett lőni? Olvasd tovább... – Összegabalyodtak, Gergő bácsi… Ez a… – mutatott a farkasra – már lerántotta…
– Okosan…
– Aztán a lövés után ez még mozgott…
– Okosan! Nem baj, Gyula – Matula hangja most kedveskedő lett, szinte vigasztaló –, az őzet majd megesszük, erről meg – mutatott a farkasra – nem beszélünk.
– Miért?! – csattant fel egyszerre a két gyerek.
Matula szelíden Gyula vállára tette a kezét.
– Mert ez a doktor farkaskutyája… ”

A koszivu ember fiai Jókai Mór

A kőszívű ember fiai


Formátum: A5         Oldalszám: 464
Megrendelhető webboltunkban!

Bemutató: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak emléket állító családregényét Jókai 1869-ben, a kiegyezés után két évvel írta meg, amikor a függetlenségi célkitűzés mellett állt ki. Az 1848-as események feldolgozását szándékosan osztotta 48 fejezetre. A regény a Hon című folyóiratban jelent meg először folytatásokban.

Egri csillagok Gárdonyi Géza

Egri csillagok


Formátum: A5         Oldalszám: 480
Megrendelhető webboltunkban!

Bemutató: Gárdonyi Géza (1863-1922)
1899-ben, Egerben írta művei közül a leghíresebbet, az Egri csillagok című regényt. Egri lakóháza 1923 óta múzeum, előbb családja, majd 1952-től a megyei múzeumi szervezet fenntartásában.