Egri csillagok Gárdonyi Géza

Egri csillagok


Formátum: A5         Oldalszám: 480
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Gárdonyi Géza (1863-1922)
1899-ben, Egerben írta művei közül a leghíresebbet, az Egri csillagok című regényt. Egri lakóháza 1923 óta múzeum, előbb családja, majd 1952-től a megyei múzeumi szervezet fenntartásában. Az emlékmúzeum három szobából áll, bennük az író bútoraival, használati tárgyaival és könyvtárával. A ház utcára néző szobája volt a hálószoba, középen a könyvtár, ... Olvasd tovább... ... mellette a híres dolgozószoba. Gárdonyi alapos történelmi tanulmányokat folytatott az Egri csillagok megírásához. E falak között alkotta meg más műveit is: Isten rabjai, A láthatatlan ember, Az én falum. Kicsit különc módon élt és dolgozott: elzárkózva, az ablaktáblákat is bezárva.
Néha festegetett, zenélt és szívesen foglalkozott titkosírással is. Írt elbeszéléseket, verseket, az igazi sikert azonban regényeivel érte el:
Egri csillagok (1899), Láthatatlan ember (1901), Az öreg tekintetes (1905), Ábel és Eszter (1905), Isten rabjai (1908), Szunyoghy miatyánkja (1916) stb.Az író sírja a várban, a Bebek-bástyán található.
Gerendakereszt fejfájára végakarata szerint az azóta legendássá vált mondatot vésték: „Csak a teste!”

Legy jo mindhalalig Móricz Zsigmond

Légy jó mindhalálig


Formátum: A5         Oldalszám: 256
Ára: 8,50 lej (+ postaköltség)
Megrendelhető

Bemutató: Móricz Zsigmond (1879-1942)
Az író kisdiák korának első nagy élményét, a debreceni kollégiumban töltött négy és fél év emlékét örökíti meg a regényben. A történet kezdete: 1892, színhelye Debrecen, s benne a nemzeti nevelés fellegvárának tartott református kollégium. Nyilas Misi, a regény hőse, egy Tisza menti faluból érkezik ide. ... Olvasd tovább... ... Útravalója a gyermeki hit, bizalom és tisztelet az emberek iránt. Hamarosan csalódnia kell: észreveszi, hogy az emberek se nem jók, se nem becsületesek, nincs nyugalom, csak állandó versengés, amelyben a jóság és a becsület: hátrány. Misi balsorsát egy lutricédula ellopása miatti hamis vád teljesíti be. S bár a befejezés látszólag megnyugtató, a mű zárómondatai sejtetik, hogy az átélt csalódás örök nyomot hagy a gyermekben. Az irodalomtörténet méltán sorolja Móricz gyermekregényét a legsikerültebb kritikai realista művek közé. Nem csupán egy kisfiú története és Debrecen kritikája: szerzője a Tanácsköztársaság bukása utáni személyes válságát alakította át egy gyermek sorsába.

A koszivu ember fiai Jókai Mór

A kőszívű ember fiai


Formátum: B5         Oldalszám: 464
Ára: 10,00 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Jókai Mór (1825-1904)
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcnak emléket állító családregényét Jókai 1869-ben, a kiegyezés után két évvel írta meg, amikor a függetlenségi célkitűzés mellett állt ki. Az 1848-as események feldolgozását szándékosan osztotta 48 fejezetre. ... Olvasd tovább... ... A regény a Hon című folyóiratban jelent meg először folytatásokban. A Baradlay család életében nagy változás áll be, amikor a családfő, a kőszívű, családjával zsarnokoskodó Baradlay Kazimir nagybirtokos, főispán meghal. Felesége, Marie lejegyzi férje végrendeletét. Baradlayné viszont szembeszáll a halott férj szellemével, és fogadalmat tesz, hogy mindennek, amit a férje diktált a végrendeletben, az ellenkezőjét fogja tenni. Hazahívja fiait, s ettől kezdve minden úgy alakul, ahogy az anya kívánja.

Elnemult harangok Rákosi Viktor

Elnémult harangok


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 256
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Rákosi Viktor (1860-1923)
„Szerelmi történetként indul a cselekmény. Az erdélyi református teológus, Simándy Pál az utrechti egyetem hallgatója. Hogy csekély ösztöndíját kiegészítse, házitanítóskodik Baljon úr családjánál. Az apa szemefénye, az érzékeny lelkű Derry néma áhítattal csüng a magyar fiún, aki azonban észre sem veszi őt, mert szívét egy erdélyi papleány, Bótai Anikó tartja fogva. Amikor Derry megtudja, hogy imádottja vőlegény, öngyilkos lesz. Halála megrázza a teológust, aki azonban arra a hírre omlik össze végképp, hogy Anikó nem várhatja meg, családja unszolására férjhez kell mennie. ... Olvasd tovább... ... Simándy élete ettől kezdve szenvedély és szenvedés lesz. Gyógykezelésre Hamburgba utazik és a kikötőben egy Amerikába induló hajó fedélzetéről erdélyi kivándorlók énekét hallja meg. A 90. zsoltár sorai döbbentik rá elhivatottságára. A magyarság megmaradásának végvári vitéze kíván lenni a havasi faluban, Magyargarabón. A „fáklya” hivatású Simándynak azonban nemcsak a nyomorral és a tudatlansággal kell megküzdenie, hanem az erőszakosan terjeszkedő ortodox egyházzal, vagyis a garabói pópával,Todorescuval. A nyelvek, a kultúrák és felekezetek párharcában váratlan fordulat áll be, Simándy beleszeret a román pap lányába. Eleve kilátástalan szerelmük epizódjai egy szörnyű tragédia felé vezető út állomásai, s a lelkész sorsa akkor pecsételődik meg, amikor megtudja, hogy szerelme apja a bukaresti irredenta központ ügynöke ... A lebilincselően izgalmas, szenvedélyes hangvételű és sokrétű regény a nemzet katasztrofális sorsát a maga érzelmi életében megérző-megélő hős története. ”

A gazdag szegnyek Jókai Mór

A gazdag szegények


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 264
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Jókai Mór (1825-1904)
A gazdag szegények Jókai utolsó pályaszakaszának fontos alkotása. Az 1890-ben született regény két szálon fut. Egyfelől a nyomorúságban tengődő elesettek tarka serege, élükön Kapor Ádám váltóőrrel ... Olvasd tovább... ... és feleségével, másfelől a felső tízezerhez tartozó élvhajhász, romlott, pazarló életmódot folytatók tábora. Ez utóbbiból csak a szerelemben csalódott grófkisasszony lóg ki, hátat fordítva a dekadens világnak, vállalva a szegénység megpróbáltatásait. Az író nagyszabású története a 19. századvégi, világvárossá terebélyesedő Budapest színes világáról szól, dickensi derűvel elmesélve.

Rab ember fiai Móra Ferenc

Rab ember fiai


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 256
Ára: 7,50 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Móra Ferenc (1879-1934)
Halhatatlan ifjúsági írónk örökzöld regényében abba a világba visz el, amikor Erdély még önálló ország volt. A történet Apafi Mihály fejedelem udvarában játszódik. Nehéz idők jártak akkor ezeken a tájakon, török és ... Olvasd tovább... ... német uralkodott errefelé, minden nagyon bizonytalan volt. A regény hőseinek mindezeket megélni, bizony nem volt könnyű, még ha Móra előadásában egy kicsit is annak tűnik. Fordulatokkal teli kaland köti le az olvasó figyelmét és viszi a szerencsés végkifejlet felé, az író utánozhatatlan stílusában. Kötetünket Móra egy csokorravaló novellájával egészítettük ki. Emberi sorsok elevenednek meg előttünk e történetekből, s sokszor nehéz eldöntenünk, hogy sírni vagy nevetni volna-e jobb, olvasva ezen életképeket.

Abafi Jósika Miklós

Abafi


Formátum: 12x21 cm         Oldalszám: 216
Ára: 6,00 lej (+ postaköltség)
Nincs a készleten

Bemutató: Jósika Miklós (1794-1865)
A főhős rossz társaságba keveredett, korhelykedő lovag, akit egy fogadalma jó útra térít. Rádöbben arra, hogy mivel tartozik hazájának, s Erdélyért mind a csatamezőn, mind a közéletben ... Olvasd tovább... ... meg is tesz mindent. Helytállásáról szól e kedvesen szép, romantikus szálakkal átfuzött történet, amely keletkezésekor nagy sikert aratott, de még ma is méltó rá, hisz szórakoztat és tanulsággal is szolgál egyben.